mediation

‘Waar mensen samenwerken, komen conflicten voor. Meestal onbedoeld, vaak met groot gevolg.’

Bij mediation zoeken partijen gezamenlijk naar een oplossing van het conflict met de hulp van een neutrale conflictbemiddelaar: de mediator. De meeste conflicten kennen een oplossing die voor de betrokken partijen aanvaardbaar is. Maar doordat partijen midden in het conflict zitten, zien ze zelf vaak die oplossing niet meer. Hulp van een mediator kan daarin verandering brengen. De mediator brengt het gesprek tussen partijen weer op gang en helpt hen om een eigen oplossing te vinden.

Ik ben geschoold mediator en gespecialiseerd in mediation op het gebied van management en medezeggenschap.

Neem contact op voor meer informatie over aanpak, kosten en voorwaarden.