training

‘Verandering begint niet met grote woorden, maar met kleine daden.’

Een goede training start met een inventarisatie en analyse van de vraag waar de ondernemingsraad voor staat. In een voorgesprek bespreek ik de wensen, doelen en het beoogde resultaat van de training. De training zelf is een mix van kennis verwerven, het oefenen in vaardigheden en toepassing van beiden.

We gaan op zoek naar belemmeringen: wat houdt u tegen om te doen wat u kunt en wilt in de praktijk van uw werk?

Ik daag u uit om intenties om te zetten in daden.

‘Wees de verandering die je graag in de wereld zou zien.’
(Ghandi)